นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
 ออนไลน์ 1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 16 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2281 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 8750 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 283790 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.242)
วันนี้ เวลา 00.21.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 335 ครั้ง)
 
   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา
17 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 636 ครั้ง)
 
   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เส้นทาง กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
5 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560   โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 421 ครั้ง)
 
   โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ - ชลบุรี
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 590 ครั้ง)
 
   กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560
1 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560   เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 429 ครั้ง)
 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560
26 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						วันเทศบาลประจำปี 2560   วันเทศบาลประจำปี 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 386 ครั้ง)
 
   กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
20 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 441 ครั้ง)
 
   พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข   กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 426 ครั้ง)
 
   กิจกรรมเดินรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
4 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 315 ครั้ง)
 
   ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560
10 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2560   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 553 ครั้ง)
 
   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ การบริหารงานพร้อมบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2560
17 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนฯ   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนฯ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 620 ครั้ง)
 
   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดีและกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2560
30 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						กีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครอง   กีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครอง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 612 ครั้ง)
 
   กีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและโรงเรียนอนุบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2559
27 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 355 ครั้ง)
 
   โดยมีกิจกรรมการอบรมทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่, การลงนามความร่วมมือ (MOU)
6 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ   พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 355 ครั้ง)
 
   พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559
26 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559   กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 380 ครั้ง)
 
   กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2559
20 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						การประชาคมและประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   การประชาคมและประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 431 ครั้ง)
 
   การประชาคมและประชุมคณะกรรมการประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)
26 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรมเยี่ยมเยือนบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559   กิจกรรมเยี่ยมเยือนบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 560 ครั้ง)
 
   นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีฯ - นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลฯ นำคณะออกเยี่ยมเยือนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
18 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ที่่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ที่่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 373 ครั้ง)
 
   คณะผู้บริหารนำโดยนายทองคำ ยาปะโลหิต สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
30 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างๆ ตลอดจนแมลงพาหะนำโรค  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างๆ ตลอดจนแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 452 ครั้ง)
 
   กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบแรก ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2559
27 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
						โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 500 ครั้ง)
 
   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>