นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.64.30
 ออนไลน์ 4 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 60 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 277499 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.7)
วันนี้ เวลา 09.48.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 193 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 183 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม เพื่อใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ (ห้องเก็บเอกสาร) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 169 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 174 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (ด้านข้างหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 137 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านนายจันทร์ จะมณี - บ้านนายกฤษณะ มณีจันสุข) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 143 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอย 4) (หน้าบ้านนายจันทร์ มณีจันทร์สุข - บ้านนายแสวง) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 148 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณบ้านนายสุทัศน์ ชัยศรี) หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 135 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนน คสล. (ซอย 9) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 142 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนน คสล. (หน้าโรงปุ๋ยวิถีไทย - บ้านนายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ราคากลางงานก่อสร้าง   ราคากลางงานก่อสร้าง
(เปิดดู 150 ครั้ง)
 
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนน คสล. (บริเวณซอยข้างบ้านนายอุดม ยอดปัญญา) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)
(เปิดดู 203 ครั้ง)
 
   ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 203 ครั้ง)
 
   ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า    (หลังใหม่และหลังเก่า)   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังใหม่และหลังเก่า)
(เปิดดู 201 ครั้ง)
 
   ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังใหม่และหลังเก่า)
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  (กั้นผนังเบาห้องเรียน)   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กั้นผนังเบาห้องเรียน)
(เปิดดู 214 ครั้ง)
 
   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กั้นผนังเบาห้องเรียน)
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 200 ครั้ง)
 
   ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมฯ
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล.   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล.
(เปิดดู 384 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล. (บ้านนายจวง หมั่นยืน - ลำเหมืองหนองบัว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เปิดดู 283 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากถนนลาดยางเดิม หน้าวัดแม่เผื่อ - สระน้ำหัวดอย) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 284 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
20 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 292 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวจราจร (หน้าวัดป่าบ้านเหล่า - ถนนทางขึ้นฌาปนสถานบ้านแม่เผื่อ) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย   ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวจราจร (หน้าวัดป่าบ้านเหล่า - ถนนทางขึ้นฌาปนสถานบ้านแม่เผื่อ) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
(เปิดดู 282 ครั้ง)
 
   “เทศบาลตำบลบ้านเหล่า” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร คสล. กว้าง ๐.๕๐ – ๗ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๗ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด หน้าวัดป่าบ้านเหล่า – ถนนทางขึ้นฌาปนสถานบ้านแม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>