นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.209.201
 ออนไลน์ 1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 4 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1218 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 28091 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 269907 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Baidu (180.76.15.21)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 21.25.14 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 345 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 255 ครั้ง)
 
    ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เปิดดู 353 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน ต่อจากโครงการเดิม  ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – ลำห้วยร่องห้า ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ   ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน ต่อจากโครงการเดิม ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – ลำห้วยร่องห้า ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ
(เปิดดู 307 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน ต่อจากโครงการเดิม ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – ลำห้วยร่องห้า ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ( ช่วงหัวบ้านแม่เผื่อ – ลำห้วยร่องห้า ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – บ้านนางดารณี เยาว์ ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ   ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – บ้านนางดารณี เยาว์ ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ
(เปิดดู 282 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการขยายผิวถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ( สามแยกบ้านนายมานัส มณีวรรณ์ – บ้านนางดารณี เยาว์ ) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพในฌาปนสถาน หมู่ที่ 12  บ้านเหล่าเจริญเมือง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพในฌาปนสถาน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง
(เปิดดู 267 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพในฌาปนสถาน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. อาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. อาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 217 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. อาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ( บริเวณหลังบ้านนายสมาน เพียนธรรม – หลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม )   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ( บริเวณหลังบ้านนายสมาน เพียนธรรม – หลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม )
(เปิดดู 270 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ( บริเวณหลังบ้านนายสมาน เพียนธรรม – หลังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง
9 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 288 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 352 ครั้ง)
 
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณบ้านนายโฮม ทองรักษา – บ้านนายพาณิชย์ ทองนาค) หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 295 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณบ้านนายจันทร์ จะมณี – บ้านนายกฤษณะ มณีจันทร์สุข) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ
(เปิดดู 345 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำแม่สัก ผนังกันตลิ่งพัง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำแม่สัก ผนังกันตลิ่งพัง
(เปิดดู 363 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำแม่สัก ผนังกันตลิ่งพัง บริเวณบ้านนายประเสริฐ สัตย์ธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ฌาปนสถาน   สอบราคาจ้างเหมาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ฌาปนสถาน
(เปิดดู 301 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6, 11, 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 332 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล)   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล)
(เปิดดู 287 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล) หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวทางคอนกรีต) ถนนสายบ้านป่าเลา   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวทางคอนกรีต) ถนนสายบ้านป่าเลา
(เปิดดู 381 ครั้ง)
 
   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวทางคอนกรีต) ถนนสายบ้านป่าเลาบ้านแม่เผื่อ ถึง บ้านเหล่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
(เปิดดู 462 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
(เปิดดู 425 ครั้ง)
 
   สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(เปิดดู 557 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>