นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.64.30
 ออนไลน์ 4 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 60 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 277499 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.7)
วันนี้ เวลา 09.48.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  ๓  โครงการ   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
(เปิดดู 460 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้
3 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(เปิดดู 423 ครั้ง)
 
   ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557
27 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบ ๒   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบ ๒
(เปิดดู 455 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบ ๒
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(เปิดดู 495 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์   สอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์
(เปิดดู 524 ครั้ง)
 
   สอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,409 เมตร จำนวน 1 โครงการ
18 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 516 ครั้ง)
 
   แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์   สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์
(เปิดดู 525 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ โครงการ
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(เปิดดู 571 ครั้ง)
 
   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน
10 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ครั้งที่ ๒   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ครั้งที่ ๒
(เปิดดู 570 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เปิดดู 687 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.   จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
(เปิดดู 544 ครั้ง)
 
   จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล
(เปิดดู 514 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
10 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 601 ครั้ง)
 
   ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน ๖ โครงการ
6 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
(เปิดดู 582 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่าประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ
6 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 519 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่าประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจำนวน ๖ โครงการ
2 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ (รอบที่ ๒)   ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ (รอบที่ ๒)
(เปิดดู 925 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒)
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ   ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ
(เปิดดู 1,123 ครั้ง)
 
   ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รายการ
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว ครั้งที่ 2   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว ครั้งที่ 2
(เปิดดู 624 ครั้ง)
 
   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา   แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา
(เปิดดู 547 ครั้ง)
 
   แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑ / ๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(เปิดดู 611 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๙๘๖,๐๐๐.- บาท ( สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>