นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.209.201
 ออนไลน์ 1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 4 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1218 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 28091 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 269907 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Baidu (180.76.15.21)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 21.25.14 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่สัก   สอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่สัก
(เปิดดู 577 ครั้ง)
 
   สอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่สัก (บริเวณบ้านนางดวงงา สิทธิขันแก้ว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว
(เปิดดู 652 ครั้ง)
 
   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระหนองบัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง
18 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เปิดดู 611 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
18 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล
(เปิดดู 643 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างกองช่าง-โรงฆ่าสัตว์   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างกองช่าง-โรงฆ่าสัตว์
(เปิดดู 594 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง-โรงฆ่าสัตว์) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 559 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร หมู่ที่  11   สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร หมู่ที่ 11
(เปิดดู 539 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์)   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์)
(เปิดดู 603 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์) หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
28 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
(เปิดดู 584 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนายเมธี โยประทุม – บ้านนายทองมี บัวลอย) หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
20 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน
(เปิดดู 580 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   ยกเลิกประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
(เปิดดู 597 ครั้ง)
 
   ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกาศประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
14 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e_Auction) จำนวน  5  โครงการ   ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e_Auction) จำนวน 5 โครงการ
(เปิดดู 640 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 โครงการ
14 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประกวดราคา
ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 686 ครั้ง)
 
   ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
11 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
เชิญร่วมเสนอราคาซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ   เชิญร่วมเสนอราคาซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
(เปิดดู 881 ครั้ง)
 
   ขอเชิญร่วมเสนอราคาซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
7 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
จ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เปิดดู 3,198 ครั้ง)
 
   จ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
27 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล
(เปิดดู 793 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
11 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนน   สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนน
(เปิดดู 764 ครั้ง)
 
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนน คสล. (หน้าวัดแม่เผื่อ – สระน้ำหัวดอย (สองข้าง))
1 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ
(เปิดดู 637 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
1 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกป๊อกแลนด์ – วัดดอยแสงธรรม)   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกป๊อกแลนด์ – วัดดอยแสงธรรม)
(เปิดดู 752 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกป๊อกแลนด์ – วัดดอยแสงธรรม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
1 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประกวดราคา
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  (ซอย ๓)   สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอย ๓)
(เปิดดู 724 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอย ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ – ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>