นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.163.39.19
 ออนไลน์ 1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 7 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1715 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 1715 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 243531 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Hot Bot search (68.180.228.113)
วันที่ 19 มกราคม 2561
เวลา 21.15.22 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

25 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภา   งานกิจการสภา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 211 ครั้ง)
 
   การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559
14 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์   งานประชาสัมพันธ์ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 251 ครั้ง)
 
   การประชุมเจ้าหน้าที่ และพนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน
9 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 213 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านเหล่าออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
7 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 331 ครั้ง)
 
   ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
4 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 359 ครั้ง)
 
   โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชนเครือข่ายเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
3 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 205 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
3 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 195 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559 และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
3 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 215 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559
3 / พ.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 202 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
18 / ต.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 260 ครั้ง)
 
   ประชุมการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่อสม.ประจำหมู่บ้าน
5 / ต.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 198 ครั้ง)
 
   กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
30 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 265 ครั้ง)
 
   อบรมให้ความรู้แด่สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดดงชัยพิทยาพร้อมทั้งทำบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย
29 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 454 ครั้ง)
 
   นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
26 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 242 ครั้ง)
 
   การลงนามความร่วมมือ MOU ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
20 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 329 ครั้ง)
 
   ออกรับซื้อขยะและมอบเครื่องอัดขยะให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
16 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 312 ครั้ง)
 
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระเนื่องในช่วงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดบ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
1 / ก.ย. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 306 ครั้ง)
 
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระเนื่องในช่วงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
31 / ส.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองคลัง   กองคลัง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 198 ครั้ง)
 
   เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 59
30 / ส.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 318 ครั้ง)
 
   โครงการอบรมการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว,การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
26 / ส.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 259 ครั้ง)
 
   ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>