นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.64.30
 ออนไลน์ 4 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 60 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 2459 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 277499 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.7)
วันนี้ เวลา 09.48.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

23 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองคลัง   กองคลัง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 307 ครั้ง)
 
   เปิดซองการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองช่างและงานป้องกัน   กองช่างและงานป้องกัน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 382 ครั้ง)
 
   ทาสีเส้นจราจรบริเวณถนนหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
3 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 323 ครั้ง)
 
   ทวนสอบผลข้อมูลการจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 307 ครั้ง)
 
   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 287 ครั้ง)
 
   ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดเดือน กันยายน ๒๕๕๘
1 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 320 ครั้ง)
 
   กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์และแจกทรายอะเบท ครั้งที่ 2/2558
28 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 288 ครั้ง)
 
   โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
24 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภา   งานกิจการสภา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 282 ครั้ง)
 
   การประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558
13 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 323 ครั้ง)
 
   พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
10 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภา   งานกิจการสภา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 290 ครั้ง)
 
   การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
7 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์   งานประชาสัมพันธ์ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 334 ครั้ง)
 
   กิจกรรมทำบุญวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีดอยเรือง ม.6 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
4 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 237 ครั้ง)
 
   กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
4 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 286 ครั้ง)
 
   4 ส.ค.2558 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เฝ้าระวังอุทกภัย
28 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 397 ครั้ง)
 
   ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
24 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการประปา   กองการประปา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 248 ครั้ง)
 
   เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการตรวจมาตราฐานน้ำประปาของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
17 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการประปา   กองการประปา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 226 ครั้ง)
 
   แจ้งหยุดให้บริการน้ำประปา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
17 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 373 ครั้ง)
 
   ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
17 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 300 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2558
8 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 332 ครั้ง)
 
   กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดห้องเก็บของฯ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
8 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 284 ครั้ง)
 
   การประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>