นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.92.163.105
 ออนไลน์ 1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 67 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1447 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 25931 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 267747 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.152)
วันนี้ เวลา 15.54.12 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

30 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 263 ครั้ง)
 
   โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2558
29 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 269 ครั้ง)
 
   โครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ 2558
25 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 278 ครั้ง)
 
   ภารกิจล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก
19 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 299 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
11 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 287 ครั้ง)
 
   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
2 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 294 ครั้ง)
 
   ออกบริการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
26 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 327 ครั้ง)
 
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กิจกรรมซ่อมบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้ บ้านเหล่าเจริญเมืองหมู่ 12
15 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 328 ครั้ง)
 
   กิจกรรมทำบุญอาคารเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558
9 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 291 ครั้ง)
 
   กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558
9 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 323 ครั้ง)
 
   การประชุมผู้ปกครองเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 / เม.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 364 ครั้ง)
 
   การประชุมอสม.ประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาล เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
27 / เม.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 299 ครั้ง)
 
   คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการ การตั้งเกณฑ์ให้เทศบาลในการกำหนดค่าจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 150 บาท
22 / เม.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์   งานประชาสัมพันธ์ มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 300 ครั้ง)
 
   พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2558
10 / เม.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 263 ครั้ง)
 
   พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 8/4/2558
1 / เม.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 286 ครั้ง)
 
   ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดเดือน เมษายน ๒๕๕๘
27 / มี.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 306 ครั้ง)
 
   การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2558
24 / มี.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 292 ครั้ง)
 
   ออกตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณถนนสาย บ้านเหล่า - แม่เผื่อ ข้างสระน้ำวัดป่าบ้านเหล่า
20 / มี.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองช่าง   กองช่าง มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 320 ครั้ง)
 
   ตัดกิ่งไม้และช่วยเหลือน้ำอุปโภคสำหรับภัยแล้ง
20 / มี.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา   กองการศึกษา มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 303 ครั้ง)
 
   เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
20 / มี.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรูปภาพประกอบ
(เปิดดู 311 ครั้ง)
 
   ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>