นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
 ออนไลน์ 2 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 16 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2281 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 8750 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 283790 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.242)
วันนี้ เวลา 00.21.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  
  

8 / ส.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 263 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
18 / ก.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 233 ครั้ง)
 
   คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
18 / มิ.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
กองคลัง   กองคลัง
(เปิดดู 311 ครั้ง)
 
   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
17 / มิ.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
กองคลัง   กองคลัง
(เปิดดู 336 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
17 / มิ.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 315 ครั้ง)
 
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2559
14 / มิ.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานการเจ้าหน้าที่   งานการเจ้าหน้าที่
(เปิดดู 290 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร วงรอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
14 / มิ.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานการเจ้าหน้าที่   งานการเจ้าหน้าที่
(เปิดดู 205 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร วงรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
24 / พ.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ
(เปิดดู 223 ครั้ง)
 
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
17 / พ.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ
(เปิดดู 227 ครั้ง)
 
   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน
5 / เม.ย. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 276 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
30 / มี.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ
(เปิดดู 318 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
30 / มี.ค. / 2560 : ระเบียบ/ประกาศ
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ
(เปิดดู 284 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2 / พ.ย. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 368 ครั้ง)
 
   เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
2 / พ.ย. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 316 ครั้ง)
 
   เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
31 / ต.ค. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(เปิดดู 361 ครั้ง)
 
   เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
21 / ต.ค. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ
(เปิดดู 330 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
12 / ต.ค. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 321 ครั้ง)
 
   ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
5 / ต.ค. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
สำนักปลัดเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล
(เปิดดู 313 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 / ก.ย. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
งานการเจ้าหน้าที่   งานการเจ้าหน้าที่
(เปิดดู 253 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
24 / ก.ย. / 2559 : ระเบียบ/ประกาศ
งานธุรการ   งานธุรการ
(เปิดดู 304 ครั้ง)
 
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>