เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายบดินทร์ หงษ์หิน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
090-8939918

พระธาตุศรีดอยเรืองรัตนมงคล

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายแสนศักดิ์ วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งก่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 10/4/2567 Read (28)

โครงงาน น้ำแข็งใสรวมมิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 10/4/2567 Read (22)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 9/4/2567 Read (20)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2567...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 3/4/2567 Read (50)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 3/4/2567 Read (15)

โครงงาน ปลูกหอมแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 2/4/2567 Read (54)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ ทต.ป่าตาล อ.ขุนตาล เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/3/2567 Read (74)

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ Post Date 29/3/2567 Read (112)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/3/2567 Read (62)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 28/3/2567 Read (14)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เสนอแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 25/3/2567 Read (67)

พีธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 22/3/2567 Read (84)

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567...

งานป้องกันฯ โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด Post Date 22/3/2567 Read (84)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรม...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 22/3/2567 Read (43)

การประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 21/3/2567 Read (98)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 20/3/2567 Read (85)

กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานป้องกันฯ โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด Post Date 20/3/2567 Read (89)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 15/3/2567 Read (122)

ประมวจจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 14/3/2567 Read (127)

ประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด 6 นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,600 เมตรฯ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ Post Date 14/3/2567 Read (202)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 รองสุริย์ เพ็งพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ และคณะครู ☘️เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 14/3/2567 Read (111) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/3/2567
5 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 14/3/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อกองการประปา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งมาตรน้ำประปา ท่อประปา และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบกัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/3/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๔๐๙๐ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3788 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2567
17 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
18 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
20 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/2/2567

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายจักรี มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-79654724

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.238.235.248
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 149ip
เดือนนี้ 1986ip
ปีนี้ 16688ip
ทั้งหมด 167840ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.101)
วันนี้ เวลา 16.49.26 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ