เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ที่

เดือน

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

1

ตุลาคม พ.ศ. 2565

0

0

0

0

0

0

 

2

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

0

0

0

0

0

0

 

3

ธันวาคม พ.ศ. 2565

0

0

0

0

0

0

 

4

มกราคม พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

5

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

6

มีนาคม พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

7

เมษายน พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

8

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

9

มิถุนายน พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

10

กรกฎาคม พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

11

สิงหาคม พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

12

กันยายน พ.ศ. 2566

0

0

0

0

0

0

 

 

รวม

0

0

0

0

0

0

 

 


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ