เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ผ่านแบบฟอร์ม-ออนไลน์

หัวข้อติดต่อ
* จำเป็น
รายละเอียด
* จำเป็น
ชื่อผู้ติดต่อ
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น (กรณีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)
ช่องทางอื่นๆ
(option)
  ** ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ **
 

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  259  หมู่ 4
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทรศัพท์. 
053-953118         โทรสาร. 053-953113

E-mail : saraban@tbl.go.th    Facebook : https://www.facebook.com/banlao.fanpage


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า 053-953118  ต่อ  11

         ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 053-953118  ต่อ  12

         สำนักปลัดเทศบาล 053-953118  ต่อ  13

         กองคลัง 053-953118  ต่อ  15

         กองการประปา 053-953118  ต่อ  18

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-953118  ต่อ  19

         กองการศึกษา 053-953118  ต่อ  21

         งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 053-953118  ต่อ  22

         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-953118  ต่อ  23 หรือ สายตรง 053-953199

         กองช่าง 053-953118  ต่อ  26

หน่วยงานอื่นๆ

         โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) 052-020312

         สำนักงานประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 053-953601

         หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง 080-8063070

สายด่วนผู้บริหาร

         นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า 081-0350898

แผนที่รูปภาพ

แผนที่ Google

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ