เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ขั้นตอนและวิธีการกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านแบบฟอร์ม-ออนไลน์
2.) คุ่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.) คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ