เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
2.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
3.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
4.) งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
6.) งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.) เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
8.) เทศบัญญัติการดำเนินกิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2563
9.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
10.) งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.) เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
12.) เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
13.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
14.) งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15.) เทศบัญญัติการดำเนินกิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561
16.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ