เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ