เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
2.) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
3.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (เล่มที่ 1)
4.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (เล่มที่ 2)
5.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
7.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
8.) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
9.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ