เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1
2.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
3.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
4.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
5.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
6.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
7.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
8.) คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
9.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (ปค.5)
10.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
11.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
12.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
13.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
14.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
15.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
16.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
17.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
18.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
19.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560
20.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
21.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
22.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
23.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
24.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
25.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2559
26.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
27.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ