เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 85 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2565
Read (24)

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/7/2565
Read (27)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี ชาย-หญิงและเพศทางเลือก (LGBTQ+) รุ่นที่ 55 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (มีใบสมัคร)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/7/2565
Read (30)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/7/2565
Read (63)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/6/2565
Read (71)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/6/2565
Read (98)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2565
Read (339)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/6/2565
Read (100)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/6/2565
Read (109)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 6/5/2565
Read (147)

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันดีงาม รดน้ำดำหัวรับพรปีใหม่สงกรานต์จากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 19/4/2565
Read (171)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 8/4/2565
Read (170)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฏหมายเบื้องต้นทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 18/3/2565
Read (225)

แจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 เนื่องจากบุคคลากรติดโควิด ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (261)

การประชุมพนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (273)

ประชาสัมพันธ์การใช้ลายผ้า "เชียงแสนหงส์ดำ" เป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/3/2565
Read (234)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/2/2565
Read (153)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/1/2565
Read (165)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนส่งท้ายปีเก่า บริเวณสี่แยกบ้านเหล่า เพื่อความสะอาดในพื้นที่สัญจร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/12/2564
Read (165)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์พวงแสด 5 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/12/2564
Read (184)

จำนวนข่าวทั้งหมด 85 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ