เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 132 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 7/5/2567
Read (93)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 4/4/2567
Read (148)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 15/3/2567
Read (168)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 9/2/2567
Read (172)

ประชาสัมพันธ์แจ้งดับไฟฟ้า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 30/1/2567
Read (182)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 8/1/2567
Read (218)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ได้รับโอกาสเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงราย และเข้ารับพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สง...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 15/12/2566
Read (177)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 12/12/2566
Read (196)

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 6/12/2566
Read (123)

ต้อนรับคณะตรวจติดตามนิเทศงานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 22/11/2566
Read (71)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 7/11/2566
Read (197)

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 7/11/2566
Read (66)

แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/10/2566
Read (3027)

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmet Goals SDGs)...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 17/10/2566
Read (260)

ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ(Chatbot)...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 11/10/2566
Read (302)

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 5/10/2566
Read (59)

ขอเชิญชวนชาวเชียงราย ร่วมป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะระดับโลก Thailand Biennale Chiangrai 2023 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ที่จังหวัดเชียงราย...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 3/10/2566
Read (499)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" ณ ข้างสระน้ำหลวงปู่ขานและสระหินบ้านแม่เผื่อ วันที่25 กันยายน 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 25/9/2566
Read (241)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง จัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 18/9/2566
Read (344)

สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 15/9/2566
Read (250)

จำนวนข่าวทั้งหมด 132 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ