เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 113 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 16/1/2566
Read (30)

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 29/12/2565
Read (51)

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/12/2565
Read (63)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 25/11/2565
Read (66)

โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 8/11/2565
Read (98)

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 8/11/2565
Read (76)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ อาคารดารารัตน์ ...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 28/10/2565
Read (101)

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 28/10/2565
Read (51)

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 25/10/2565
Read (97)

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 13/10/2565
Read (107)

โครงการค่ายสัมพันธ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2565...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 21/9/2565
Read (136)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 5/9/2565
Read (157)

โครงการค่ายลูกอ๊อด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 26/8/2565
Read (151)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) (กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 17/8/2565
Read (173)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 12/8/2565
Read (163)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 12/8/2565
Read (175)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ กองการศึกษา
Post Date 10/8/2565
Read (162)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 5/8/2565
Read (172)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 4/8/2565
Read (182)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 28/7/2565
Read (191)

จำนวนข่าวทั้งหมด 113 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ