เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 230 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 13/5/2567
Read (78)

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 12/5/2567
Read (74)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning สำหรับครูยุคดิจิทัล...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 11/5/2567
Read (64)

อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 10/5/2567
Read (79)

ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 9/5/2567
Read (79)

คณะครู ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 8/5/2567
Read (179)

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 8/5/2567
Read (81)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย จากท่านวิทยากร อาจารย์รัชฎาเทพประสิทธิ์ ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 7/5/2567
Read (79)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อปฐมวัย (สื่อทำมือ) จากอาจารย์วรนุช อินอ่ำ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 3/5/2567
Read (101)

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย นักวิชาการศึกษา
Post Date 1/5/2567
Read (91)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยท่าน ศน.กัลยา ยงยศ และ ท่าน ศน.ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 27/4/2567
Read (100)

วันเสาร์ ที่ 20 เม.ย 2567 ผู้อำนวยการอบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 20/4/2567
Read (236)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู (ศึกษาดูงาน) ...


โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
Post Date 19/4/2567
Read (133)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 13/4/2567
Read (160)

โครงการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย (หนูจ๋า อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม) ประจำปีการศึกษา 2566 ...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 11/4/2567
Read (172)

โครงงาน น้ำแข็งใสรวมมิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 10/4/2567
Read (252)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2567...


โดย ธุรการ_กองการศึกษา
Post Date 6/4/2567
Read (156)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2567...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 3/4/2567
Read (234)

โครงงาน ปลูกหอมแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 2/4/2567
Read (153)

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง...


โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Post Date 29/3/2567
Read (145)

จำนวนข่าวทั้งหมด 230 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ