เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 11/4/2565
Read (133)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 4/1/2565
Read (30)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (76)

งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...


โดย กองคลัง
Post Date 1/10/2563
Read (278)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2562
Read (239)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 5/10/2561
Read (306)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/3/2560
Read (91)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ