เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 29/3/2567
Read (253)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์ม ITA-o17...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 10/1/2567
Read (82)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 27/10/2566
Read (178)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 7/10/2565
Read (161)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 11/4/2565
Read (620)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565...


โดย งานพัสดุ_แอน
Post Date 4/1/2565
Read (257)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (360)

งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...


โดย กองคลัง
Post Date 1/10/2563
Read (636)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2562
Read (453)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 5/10/2561
Read (531)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/3/2560
Read (339)

จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ