เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 6/10/2566
Read (54)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 8/9/2566
Read (53)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/8/2566
Read (61)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 9/6/2566
Read (62)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 10/5/2566
Read (55)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/4/2566
Read (259)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 3/3/2566
Read (244)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 8/2/2566
Read (183)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 10/1/2566
Read (183)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 9/12/2565
Read (189)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 4/11/2565
Read (167)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (608)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/3/2565
Read (310)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2565
Read (335)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2565
Read (335)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2564
Read (312)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2564
Read (320)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/10/2564
Read (341)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2564
Read (313)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2564
Read (292)

จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ