เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/7/2564
Read (324)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2564
Read (312)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2564
Read (317)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 16/4/2564
Read (325)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2564
Read (327)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2564
Read (316)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/1/2564
Read (306)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 14/12/2563
Read (285)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2563
Read (296)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/10/2563
Read (308)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/9/2563
Read (306)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/8/2563
Read (264)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/7/2563
Read (279)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2563
Read (281)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/5/2563
Read (275)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2563
Read (270)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2563
Read (280)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/2/2563
Read (270)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2563
Read (274)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/12/2562
Read (256)

จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ