เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/11/2562
Read (323)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/10/2562
Read (279)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2562
Read (275)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/8/2562
Read (300)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/7/2562
Read (299)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2562
Read (276)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/5/2562
Read (276)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2562
Read (266)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/3/2562
Read (268)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/2/2562
Read (297)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2562
Read (272)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/12/2561
Read (292)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/11/2561
Read (281)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/10/2561
Read (272)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/9/2561
Read (264)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2561
Read (268)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/7/2561
Read (295)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/6/2561
Read (275)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/5/2561
Read (257)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2561
Read (292)

จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ