เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/3/2561
Read (282)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/2/2561
Read (292)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2561
Read (266)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/12/2560
Read (260)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2560
Read (289)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/9/2560
Read (291)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2560
Read (290)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/7/2560
Read (268)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/6/2560
Read (286)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/5/2560
Read (273)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/4/2560
Read (249)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/3/2560
Read (261)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/2/2560
Read (285)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/1/2560
Read (260)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 13/12/2559
Read (287)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/11/2559
Read (284)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 12/9/2559
Read (291)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/8/2559
Read (266)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 11/7/2559
Read (276)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559...


โดย ผู้ช่วย JBC
Post Date 10/6/2559
Read (308)

จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ