เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 77 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศผลการประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า รวมทั้งที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ตั้งอยู่บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 27/2/2567
Read (148)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 22/12/2566
Read (148)

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย กองคลัง
Post Date 16/10/2566
Read (602)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ...


โดย กองคลัง
Post Date 22/8/2566
Read (252)

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 27/4/2566
Read (319)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (368)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุด (วันเสาร์) นอกเวลาราชการ...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (242)

ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปี 2566...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2566
Read (320)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 22/12/2565
Read (357)

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย กองคลัง
Post Date 1/12/2565
Read (432)

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนด ฯ พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 28/11/2565
Read (227)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า...


โดย กองคลัง
Post Date 1/11/2565
Read (531)

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย งานพัสดุ_จิ๊กโก๋
Post Date 18/10/2565
Read (127)

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 17/10/2565
Read (527)

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 4/10/2565
Read (511)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 1/7/2565
Read (1079)

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 6/5/2565
Read (631)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/4/2565
Read (571)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 23/2/2565
Read (984)

ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ...


โดย ธุรการ_กองคลัง
Post Date 11/1/2565
Read (921)

จำนวนข่าวทั้งหมด 77 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ