เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านแม่เผื่อ หมู่4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันที่18 ตุลาคม 2566 ...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 18/10/2566
Read (355)

การติดตั้งสติ๊กเกอร์แจ้งซ่อมไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 โดยทีมงานช่างไฟฟ้า(กองช่าง) ณ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 แค่สแกนคิวอาร์โค้ตบนสติ๊กเกอร์และระบุเลขเสาก็แจ้งเข้ามาได้แล้ว อีก 4 หมู่บ้านไว้ติดตามตอนต่อไป...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/9/2566
Read (311)

ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 22/8/2566
Read (292)

งานขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนในพื้นที่...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 4/8/2566
Read (185)

ประชาสัมพันธ์ Application : เรียกช่าง เพื่อบริการข้อมูล หาช่าง ครบ จบงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 2/5/2566
Read (279)

แจ้งประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 3/12/2565
Read (314)

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ำเทศบาลฯ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/10/2565
Read (345)

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/10/2565
Read (329)

ดำเนินงานคำร้องซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 10/10/2565
Read (334)

ดำเนินงานคำร้อง ขอบริการซ่อมแซมไฟฟ้า...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 10/10/2565
Read (331)

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ดำเเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านเหล่า หมู่ 6 เมื่อวันที่ 02/08/2565...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 24/8/2565
Read (458)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งก่อ-บ้านแม่เผื่อ และสายบ้านแม่เผื่อ-บ้านร่องหวาย...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 17/6/2565
Read (460)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 31/5/2565
Read (550)

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ ถนนสายบ้านทุ่งก่อ-แม่เผื่อ...


โดย ธุรการ_กองช่าง
Post Date 30/5/2565
Read (582)

18 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณทางผ่านจากวัดหลวงปู่ขานไปยังบ้านแม่เผื่อ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/6/2564
Read (465)

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/3/2564
Read (256)

ประชาสัมพันธ์เชิญตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/11/2563
Read (556)

มอบวัสดุในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับตัวแทนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (474)

ประชาสัมพันธ์มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/3/2563
Read (612)

พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกรียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/12/2562
Read (751)

จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ