เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 117 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

โครงการ เหล่ากาชาดห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปาะบาง ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/6/2565
Read (44)

กิจกรรมมอบเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/6/2565
Read (37)

กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 15/6/2565
Read (43)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/6/2565
Read (63)

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/6/2565
Read (60)

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/5/2565
Read (93)

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 17/5/2565
Read (102)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 9/5/2565
Read (100)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 “กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า”...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 27/4/2565
Read (123)

โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 19/4/2565
Read (134)

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานโครงการมัคคุเทศก์น้อย...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 11/4/2565
Read (135)

ประชุมคัดเลือกประธานและคณะกรรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 5/4/2565
Read (153)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 4/4/2565
Read (140)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 7/3/2565
Read (204)

การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (199)

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (193)

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 3/3/2565
Read (186)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 2/2/2565
Read (131)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565 "กิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศับบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม"...


โดย งานพัฒนาชุมชน2
Post Date 14/1/2565
Read (114)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน1
Post Date 7/1/2565
Read (132)

จำนวนข่าวทั้งหมด 117 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ