เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 28/4/2567
Read (109)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 12/4/2567
Read (77)

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 22/3/2567
Read (155)

กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 20/3/2567
Read (151)

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ กำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567......


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 14/2/2567
Read (192)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ)...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 26/12/2566
Read (414)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 5/6/2566
Read (205)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 21/3/2566
Read (230)

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ กำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/2/2566
Read (393)

การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 25/11/2565
Read (400)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2565...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 27/5/2565
Read (134)

มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสพเหตุวาตะภัยดังกล่าว โดยมีนายสุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายสาธิต แก้วรากมุก ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 19 เมษายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/4/2565
Read (631)

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณทางข้ามถนน(ทางม้าลาย)...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 11/4/2565
Read (670)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565...


โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด
Post Date 8/4/2565
Read (662)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ่อขยะ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่ารอบบริเวณบ่อขยะ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 11/2/2565
Read (500)

สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับการอบรม โดยรับเกียรติจากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/1/2565
Read (450)

ร่วมกิจกรรม ศูนย์อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 29/12/2564
Read (482)

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยออกติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/4/2564
Read (440)

งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุข ออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อความสะอาด ถูกสุขะอนามัยและเป็นการป้องการการแพร่เชื้อ โควิด-19...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/1/2564
Read (500)

กิจกรรมมอบชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้กับสมาชิกศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จำนวน 46 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (499)

จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ