เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ประชาสัมพันธ์แจ้งขอทำการหยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 28/2/2567
Read (162)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง เพื่อมาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่23 พฤศจิกายน 2566...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 28/11/2566
Read (149)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การคาดการณ์สภาวะอากาศเอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 26/10/2566
Read (344)

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ใช้น้ำประปาจากถังจ่ายน้ำ บ้านเหล่า ม.6 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/9/2566
Read (300)

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปี 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/10/2565
Read (194)

ผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย ธุรการ_กองการประปา
Post Date 16/3/2565
Read (675)

ขอบพระคุณคณะทีมงานจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้การสนับสนุนยืมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ในการสูบน้ำจากน้ำแม่เผื่อมาใส่ในสระน้ำหลวงปู่ขาน เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/7/2564
Read (465)

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำ ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/3/2564
Read (509)

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการเปิดระบบจ่ายน้ำประปา...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2563
Read (695)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 11/6/2563
Read (614)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการน้ำประปา เปิด - ปิด ในช่วงเวลาเดียว และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/4/2563
Read (610)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการน้ำประปา เปิด - ปิด เป็นช่วงเวลา และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เริ่ม 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/2/2563
Read (894)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เทศบัญญัติเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/12/2561
Read (697)

ประกาศกองการประปาจะดำเนินการล้างระบบกรองน้ำประปาและถังพักน้ำใสเพื่อเป็นการบำรุงรักษาประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/3/2561
Read (1065)

จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ