เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 249 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/4/2567
Read (142)

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมประชุม พิจารณาอนุมัติโครงการ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 12/3/2567
Read (145)

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ พร้อมเสนอโครงการ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/3/2567
Read (149)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2567)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/2/2567
Read (165)

เก็บตัวอย่างของอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/2/2567
Read (164)

ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/1/2567
Read (179)

ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2567
Read (177)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 รอบที่ 2...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/1/2567
Read (182)

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/1/2567
Read (167)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/1/2567
Read (160)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 รอบที่ 3...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/12/2566
Read (132)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 รอบที่ 2...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 18/12/2566
Read (168)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 14/12/2566
Read (154)

ตรวจติดตามการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/11/2566
Read (193)

พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/9/2566
Read (194)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 14/9/2566
Read (204)

โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2566
Read (206)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2566
Read (209)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/9/2566
Read (201)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/9/2566
Read (190)

จำนวนข่าวทั้งหมด 249 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ