เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 159 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/8/2565
Read (4)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 4/8/2565
Read (6)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่า ม.6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/8/2565
Read (5)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/8/2565
Read (12)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านทุ่งก่อ ม.4...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 1/8/2565
Read (13)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/7/2565
Read (32)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/7/2565
Read (48)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/6/2565
Read (67)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/6/2565
Read (57)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/6/2565
Read (60)

กิจกรรมเดินรณรงค์ประ่ชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/6/2565
Read (63)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/6/2565
Read (57)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/6/2565
Read (54)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/6/2565
Read (57)

ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 9/6/2565
Read (103)

ทำความสะอาด โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 9/6/2565
Read (98)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/6/2565
Read (109)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (ครั้งที่ 3)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/6/2565
Read (107)

ประชุมโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) และประชุมกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างๆ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 30/5/2565
Read (96)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติกลั่นกรอง กิจกรรมโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 26/5/2565
Read (132)

จำนวนข่าวทั้งหมด 159 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ