เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 232 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/9/2566
Read (51)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 14/9/2566
Read (58)

โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2566
Read (73)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2566
Read (82)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/9/2566
Read (77)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/9/2566
Read (74)

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 6/9/2566
Read (84)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/9/2566
Read (79)

พ่นละอองฝอย ULV บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 และ พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 31/8/2566
Read (90)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล) มอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/8/2566
Read (91)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/8/2566
Read (83)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 28/8/2566
Read (83)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/8/2566
Read (104)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/8/2566
Read (86)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/8/2566
Read (64)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/8/2566
Read (74)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 นพค.35...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/8/2566
Read (92)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/8/2566
Read (81)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/8/2566
Read (88)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านเหล่า หมู่ 6 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น....


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 9/8/2566
Read (77)

จำนวนข่าวทั้งหมด 232 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ