เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 18 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

อันตรายหากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 26/12/2566
Read (233)

เตือนเจ้าของรถหลีกเลี่ยงพกคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงไว้ในรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 26/10/2566
Read (241)

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/8/2566
Read (259)

โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 13/7/2566
Read (217)

สาระน่ารู้...กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/6/2566
Read (300)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับชนิดของดินทั้ง 3 ชนิด...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 16/6/2566
Read (317)

ขับรถหน้าร้อน !!! ส่งผลต่อการขับขี่ ...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 22/5/2566
Read (258)

พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ทุกชีวิต...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 12/5/2566
Read (268)

ฮีทสโตรก อันตรายในช่วงหน้าร้อน!!!...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 1/5/2566
Read (278)

ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมตรวจเช็ค...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 25/4/2566
Read (265)

สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/10/2563
Read (535)

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/12/2562
Read (1128)

สาระ 5 ข้อ น่ารู้ไว้ป้องกันก่อนไฟไหม้บ้าน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/5/2561
Read (999)

การจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาแบบอัตราก้าวหน้าและแยกประเภทกลุ่มผู้ใช้น้ำประปา...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2560
Read (1179)

การขอรับน้ำใช้จากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2560
Read (843)

ข้อแนะนำการเสียภาษีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2560
Read (817)

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2560
Read (811)

ขายเนื้อสัตว์อย่างไร! ไม่ให้ถูกจับ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2560
Read (25594)

จำนวนข่าวทั้งหมด 18 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ