เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ลำดับ ชื่อหมวดหมู่ จำนวนข่าว
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 87
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 59
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 55
4 ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ 148
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 20
7 ข่าวกิจกรรม 73
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 131
9 กองคลัง 77
10 กองสาธารณสุขฯ 249
11 กองการศึกษา 216
12 กองช่าง 25
13 งานกิจการสภา 122
14 งานแผนและงบประมาณ 123
15 งานการเจ้าหน้าที่ 113
16 งานพัฒนาชุมชน 180
17 งานป้องกันฯ 27
18 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 72
19 สาระน่ารู้ 18
20 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 19
21 งานนิติการ 78
22 กองการประปา 14
23 ข่าวสารการเลือกตั้ง 22
24 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 159
25 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 41
จำนวนข่าวทั้งหมด 25 กลุ่มข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ