เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

การฟ้อนเล็บ
ชื่อผลิตภัณฑ์
การฟ้อนเล็บ
ผลิตโดยกลุ่ม
หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ
ตั้งอยู่ที่
บ้านทุ่งก่อ ม.4
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางสมศรี ชัยชมพู
เบอร์โทร/อีเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม

การฟ้อนเล็บเป็นศิลปะนาฏกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการสืบสานถ่ายทอดมาช้านาน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ