เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ มณีจันสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 08-65531101

นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 08-16038721

นายสารวัน ละหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-24340185

นายสมชาติ ยานุ
สมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภา)
เบอร์โทร : 08-46084240

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-79381663

นางบัวเรียว คำแดงใส
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-76612733

นายดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 06-21474883

นายอำนาจ ยอดปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-32272723

จ่าอากาศเอกบุญทัน เงินสัจจา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-95550009

นางวีระภรณ์ วันดี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-04635158

นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-99521988

นายจักรี มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-79654724
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ