เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ มณีจันสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 08-65531101

นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 08-16038721

นายสาธิต แก้วรากมุข (ปลัดเทศบาล)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เบอร์โทร : 097-9212244

นายสารวัน ละหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-24340185

นายสมชาติ ยานุ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-46084240

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-79381663

นางบัวเรียว คำแดงใส
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-76612733

นายดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 06-21474883

นายอำนาจ ยอดปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-32272723

จ่าอากาศเอกบุญทัน เงินสัจจา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-95550009

นางวีระภรณ์ วันดี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-04635158

นายดวงแก้ว ก้อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 08-99521988

นายจักรี มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 09-79654724
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 13 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ