เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รางวัลแสดงการเข้าร่วมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร.
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 300   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับโล่ห์รางวัลแสดงการเข้าร่วมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร.

ซึ่งของรางวัลที่ได้รับ ได้แก่โล่ห์ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรแสดงการมีส่วนร่วมให้กับทีมงานผู้ร่วมพัฒนาและของรางวัลสินค้าจากชุมชนฯลฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อันจะเป็นการส่งเสริมการจัดพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในองค์กรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป

ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่าต้องขอขอบพระคุณทางสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะผู้จัดโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง ในปีต่อไปหากมีการประกวดอีกครั้ง ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่ายินดีจัดส่งนวัตกรรมเข้าร่วมต่อไป

เครดิต : สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (ชื่อย่อ = สพร.) สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ