เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ.2564 อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้และขั้นตอนการขออนุญาต
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 483   

ผังขั้นตอนการจองใช้สนามกีฬาออนไลน์

สามารถขอจองใช้สนามกีฬา ทางระบบออนไลน์ได้ที่นี่

E-Service การจองใช้สนามกีฬาออนไลน์

เอกสารแนบ 1.   ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ.2564 [20230807113036.pdf]


เอกสารแนบ 2.   แบบคำขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20230807113037.pdf]


เอกสารแนบ 3.   บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20230807113038.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ