เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 527   

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน 50 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันทั้ง 2 เทศบาล ในเรื่องการจัดทำศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน)         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ