เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 498   

 เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จากนั้นศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ