เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 240   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย งดรับของขวัญ (No gift policy)  จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโดยขอรับความปราถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์

เอกสารแนบ 1.   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [20220204113213.pdf]


เอกสารแนบ 2.   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ [20220214092352.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ประกาศมาตรการตามกระบวนงาน ITA [20220214092353.pdf]
 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ