เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 710   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ