เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระหินบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างน้ำตกเทียมฯ
By : กองคลัง เมื่อ : 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 237   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระหินบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างน้ำตกเทียม สูง 3.50 - 4 เมตร ยาว 14 เมตร ปรับปรุงพื้นที่สระเก็บน้ำกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สะพานชมวิว กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   บก.01 [20220604161331.pdf]


เอกสารแนบ 2.   BOQ [20220604161332.pdf]


เอกสารแนบ 3.   แบบรูปรายการ [20220604161333.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ