เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
By : งานพัฒนาชุมชน2 เมื่อ : 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 105   

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2565  จังหวัดเชียงรายได้ส่งแผนการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายบัญชา  เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  และคณะ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือนผู้ยากจนเพื่อรับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป

  สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ