เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : ธุรการ กองการศึกษา เมื่อ : 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 375   

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ