เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 350   

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 )"กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ และยุงชนิดต่างๆตลอดจนแมลงพาหะนำโรค" และ "กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ จำนวน 258 ครัวเรือน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัดดอยแสงธรรมและวัดป่าบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ