เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์”
By : งานพัฒนาชุมชน2 เมื่อ : 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 405   

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2565 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี  2565  “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์”   ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ