เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 488   

นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิตอล การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันพฤหัสบดี ที่  25  สิงหาคม  2565  เวลา 14.00-16.30  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้แวะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในเขตเทศบาล ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ณ วัดวชิรทรงธรรมพัฒนา (วัดป่าบ้านเหล่า) และสระหินน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ