เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 354   

นางธิตินันท์  กุยรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ ณ วัดศรีดอยเรือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  วันเสาร์ ที่ 3  กันยายน  2565         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ