เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 476   

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- โดยมีนายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่าทั้ง 5 หมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

- กิจกรรมหลักได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบให้บริการ (E-Service) สำหรับประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ระบบการแจ้งซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานออนไลน์ (แจ้งซ่อมไฟฟ้า, ถนน, ระบบน้ำประปา, รางระบายน้ำ)

- กิจกรรมย่อย การแนะนำระบบบริการออนไลน์อื่นๆ และแนะนำกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ