เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 432   

คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
โดยได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศมาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบติดตามการให้บริการประชาชน ระบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ (E-Service) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  เวลา 9.00 -12.00 น.         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ